Karakteristike sijamskih mačaka

Sijamske mačke po svim podacima su poreklom iz Sijama, današnjeg Tajlanda. Vrlo stari crteži nam pokazuu mačku koja ima tamniju boju dlake na glavi, ušima, nogama i repu.

Zvuči gotovo neverovatno da prve sijamske mačke koje su se pojavile u Evropi i Americi gotovo da nemaju, sem pointa, ništa drugo zajedničko u izgledu sa ranijim sijamskim mačkama. Te rane sijamske mačke su imale kra}e, zdepastije telo, okrugle oči i kra}u okrugliju glavu (me|u odgajivačima poznatiju kao „jabukolika glava“). Današnja vrhunska sijamska mačka je ekstremnija u svakom pogledu. Za te ekstremnosti je najzaslužniji verovatno najpoznatiji sijamski mačor svih vremena Fan Ti Ce (Fan Tee Cee). Kada je počeo da se pojavljuje po izložbama u Americi, ranih šezdesetih, nije bilo odgajivača kome nije privukao pažnju. Njegova glava i telo su bili izduženi, njegove oči su bile bademastog oblika, dlaka izuzetno kratka. Mnoge sudije i odgajivači nisu mogli u prvo vreme da se pomire sa njegovim izgledom i zahtevali su diskvalifikaciju. No, Fan Ti Ce ih je pobedio sve. U to vreme imati u rodovniku ime Fan Ti Cea značilo je mnogo, a imati ga dva puta u linijama značilo je siguran vrhunski prihod. No, to je donosilo sa sobom i kasnije probleme težeg nalaženja odgovaraju}eg para za uparenje. 

Osnovni problem koji se javlja sa mačkama sijamske rase je njihovo relativno kratko vreme kada imaju vrhunski izgled za pojavljivanje pred sudijama. Najčeš}e je izložbena karijera za sijamezere završena u osamnestom mesecu starosti. U to doba, dlaka na telu počInje da tamni i mnoge sudije ovo uzimaju kao krupnu zamerku mački. Mnogim odgajivačima koji žele da učestvuju na izložbama je teško da odvoje novac za mačku koja }e imati relativno kratak period kada }e postizati vrhunske rezultate te je možda i to jedan od razloga što u Evropi, koja ima vrhunske primerke, nema više odgajivača ove rase.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>